زبان انگلیسی

آزمون مربوط به اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

 

countables - uncountables exercises

لینک صفحه کل تمرینات در ادامه مطلب می باشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آبان 1390ساعت 12:18  توسط H.Alaeddin  | 

فعالیتهای یادگیری سرگرم کننده

+ نوشته شده در  شنبه هفتم آبان 1390ساعت 12:52  توسط H.Alaeddin  | 

Adjectives-صفت ها

        Adjectives                  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان 1390ساعت 8:23  توسط H.Alaeddin  | 

تست ضمایر مفعولی-سوم راهنمایی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مهر 1390ساعت 8:54  توسط H.Alaeddin  | 

خود آزمایی زمان حال ساده

دانش آموزان عزیز روی لینک مورد نظر کلیک کنید و به سوالات آزمونها پاسخ دهید.

 

THE SIMPLE PRESENT TENSE

زمان حال ساده      

Scrambled Sentences - The Simple Present Tense (1)

Scrambled Sentences - The Simple Present Tense (2)

Scrambled Sentences - The Simple Present: Yes/No Questions

Scrambled Sentences - The Simple Present: Wh- Questions

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم فروردین 1390ساعت 10:45  توسط H.Alaeddin  | 

گرامر درس 9-سال سوم

  درس نهم
زمان آينده


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین 1389ساعت 0:39  توسط H.Alaeddin  | 

گرامر درس 8-سال سوم

درس هشتم
قيود حالت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین 1389ساعت 0:37  توسط H.Alaeddin  | 

گرامر درس 7-سال سوم

  درس هفتم
افعال كمكي can, should, may


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین 1389ساعت 0:36  توسط H.Alaeddin  | 

گرامر درس 6-سال سوم

درس ششم
زمان گذشته استمراري

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین 1389ساعت 0:35  توسط H.Alaeddin  | 

گرامر درس 5-سال سوم

درس پنجم
گذشته ساده افعال بي قاعده


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین 1389ساعت 0:28  توسط H.Alaeddin  | 

گرامر درس 4-سال سوم

درس چهارم
زمان گذشته ساده

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 8:29  توسط H.Alaeddin  | 

گرامر درس 3-سال سوم

درس سوم
How much , How many

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 8:26  توسط H.Alaeddin  | 

گرامر درس 2-سال سوم

درس دوم
ضماير مفعولي و قيود تكرار

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 8:23  توسط H.Alaeddin  | 

گرامر درس 1-سال سوم

درس اول
S مالكيت

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم فروردین 1389ساعت 8:20  توسط H.Alaeddin  |